logo
Tips
Om efficiënt te werken met de beeldbank kan je gebruik maken van de het toetsenbord om te navigeren.
  • Pijltjes toetsen voor volgende en vorige
  • + toets voor het tonen van een vergroting
  • - toets voor het sluiten van een vergroting of het terug keren naar de overzichtsweergave.
AVG

*AVG persoonsgegevens gebruikt en opslag*
Conform de nieuwe regels van de Autoriteit persoonsgegevens doet vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn intrede en is het van belang dat ook Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk, gevestigd in Cuijk, Kerkstraat 14, postcode 5431 DS met Kamer van koophandel inschrijving 41082165 inzage geeft in het gebruik van foto’s en documenten die door de stichting verzameld en gepubliceerd worden.
1. Doel
Beelden algemeen
•1.1 De beelden, (van foto’s, documenten en objecten) en bijbehorende (persoons)gegevens die
Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk verzameld worden enkel gebruikt voor documenterende doeleinden.
De beelden zijn bestemd voor het vastleggen van de historie van de gemeente Cuijk.
Beelden kunnen worden gepubliceerd via de internet beeldbank van de Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk, cac.collectiebank.nl.
Daarnaast kunnen sommige foto’s of documenten incidenteel gebruikt worden bij een artikel of expositie door de
Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk, over een relevant onderwerp.

Beelden op beeldbank
•1.2 Beelden kunnen worden gepubliceerd via internet beeldbank van de Stichting
Fotoarchiefdienst Cuijk, cac.collectiebank.nl, met als doel ze toegankelijk te maken voor (oud) Cuijkenaren, en om het
mogelijk te maken voor bezoekers om aanvullende informatie te leveren bij beelden, om op deze wijze de vastgelegde
geschiedenis van gemeente Cuijk te vergroten.
•1.3 Beelden in de beeldbank worden opgeslagen omdat ze een geschiedkundige taak hebben. De beelden worden daarbij voorzien van
metadata welke ook persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, familiegegevens,
of informatie over lidmaatschap van een organisatie of vereniging. Het vastleggen van deze metadata heeft enkel een
geschiedkundige taak.
•1.4 Beelden worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt tenzij ze eigendom zijn van de Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk.
•1.5 Beelden en metadata bij beelden, zoals persoonsgegevens, zijn niet toegankelijk voor internet zoekmachines, zoals bijvoorbeeld Google.

Bezoekers beeldbank
•1.6 Van bezoekers van de beeldbank worden geen gegevens bijgehouden of bewaard door de Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk, tenzij de
bezoeker een reactie achter laat.
In dat geval worden de opgegeven naam en het opgegeven email adres bewaard. Het doel hiervan is dat de Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk
contact kan opnemen over de geplaatste reactie.
•1.7 Persoonsgegevens van bezoekers worden niet verstrekt aan derden.
•1.8 Persoonsgegevens van bezoekers worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden

2. Ontvangst Persoonsgegevens derde personen
•2.0 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden anders dan de gegevens die via de beeldbank toegankelijk zijn via internet.
Indien iemand in contact wil komen met een persoon op de foto waarvan persoonsgegevens bekend zijn bij de Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk
dan zal dit in overleg gaan met degene die op de foto staat. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt indien gerechtelijk hiertoe gedwongen.

3. Duur van de opslag
•3.1 De beelden en (persoons)gegevens hierbij, blijven in principe onbeperkt bewaard, omdat ze een geschiedkundige taak hebben en deze niet
tijds gelimiteerd is.
•3.3 naam en emailadres van bezoekers van de website die een reactie hebben achter gelaten, worden opgeslagen voor een periode van ca. 10 jaar.
Met enkel als doel om in de toekomst incidenteel contact te kunnen opnemen met betreffende personen. Mochten personen te kennen geven hier
geen prijs op te stellen dan zullen de gegeven per direct worden verwijderd.
•3.4 Opslag van beelden op de beeldbank zal plaatsvinden op de servers van het bedrijf Mediafiler.
Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst gesloten met Mediafiler.
•3.5 Back-ups van de bestanden worden bewaard op een interne harde schijf en bij Stack(cloud backup) van de stichting Fotoarchiefdienst Cuijk.

4. Recht op inzage
•4.1 Indien personen zichzelf herkennen op beeld en met gegronde bezwaren kunnen aantonen dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij
via info@cuijksarchief.nl hun bezwaar kenbaar maken. Alleen als dit bezwaar gegrond is zal Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk het betreffende beeld verwijderen.
•4.2 Indien een persoon bezwaar heeft inzake persoonsgegevens in de vorm van mailadressen, zakenadres, woonadres en andere informatie dan zal de
Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk deze ook verwijderen, mits er een gegrond bezwaar is.
•4.3 Indien informatie betreffend personen niet juist is en het anders geformuleerd dient te worden dan kan een rectificatie aangevraagd worden
via info@cuijksarchief.nl, of door het plaatsen van een reactie bij het betreffende beeld op de beeldbank cac.collectiebank.nl.
Er zal dan een aanpassing plaatsvinden na hercontrole van deze gegevens.

5. Informatie over klachten
•5.0 voor klachten inzake persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk via emailadres info@cuijksarchief.nl
•5.1 Mochten er daarna toch nog klachten zijn inzake persoonsgegeven dan kan dat via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

6. Overige informatie
•6.1 Klachten over personen op beelden zonder dat de persoon op beeld zelf een klacht indient worden niet in behandeling genomen.
De op de foto afgebeelde personen dienen zelf contact op te nemen met Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk via emailadres info@cuijksarchief.nl en
na onderzoek inzake terecht of onterecht plaatsing/publicatie zal de foto aangepast of verwijderd worden.
•6.2 Foto’s waarop personen staan die overleden zijn, worden niet verwijderd tenzij nabestaanden duidelijk gegronde redenen hebben waarom foto’s verwijderd moeten worden.
•6.3 De beelden maken onderdeel uit van collecties van particulieren of organisaties en zijn aan Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk ter beschikking gesteld
voor gebruik conform de doelen onder Hoofdstuk 1.
Het is hierdoor voor ons vaak onmogelijk om de rechthebbenden van beelden te achterhalen. Rechthebbenden die een copyright of bronvermelding willen laten toevoegen,
of die  bepaalde beelden willen laten verwijderen, kunnen contact opnemen met Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk via emailadres info@cuijksarchief.nl.
Indien het aannemelijk is dat de claim terecht is zal een en ander naar wens van de rechthebbende worden uitgevoerd.

AVG voorwaarden Stichting Fotoarchiefdienst Cuijk
Versie 1.0
Aug 2018

Laatst toegevoegd
50954.jpg
50798.jpg
50740.jpg
50811.jpg
50750.jpg